Elementy uchwały budżetowej

Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych faktoringowych a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej.Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób tematykę poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego również przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest swoją drogą wybór w największym stopniu optymalnej na rzecz przedsiębiorcy formy finansowania, również pod względem finansowym w który sposób też podatkowym. Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę związaną z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych również porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych wydana została niniejsza publikacja, mająca udogodnić wybranie usługi w najwyższym stopniu optymalnej dla przedsiębiorcy z wielce wielu oferowanych na rynku finansowym. W poszczególnych rozdziałach poruszone pozostały kwestie dotyczące istoty i genezy leasingu, faktoringu, przedstawione zostały w największym stopniu popularne rodzaje leasingu i faktoringu także kredytów i pożyczek. W opracowaniu omówiono prawne i podatkowe aspekty tych umów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie. Szereg przykładów i praktycznych rozwiązań zawierają rozdziały o zasadach ujmowania operacji leasingu, faktoringu i kredytu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości, w tym KSR nr Leasing, najem i dzierżawa. Osobny, rozległy rozdział poświęcony został szczegółowej, popartej przykładami liczbowymi analizie finansowej kredytu (pożyczki), leasingu i faktoringu. Ma on na celu wskazanie w najwyższym stopniu optymalnej, pod względem finansowym i podatkowym formy finansowania. Rozróżnienie płaszczyzny finansowej i podatkowej niesie ze sobą odmienne cele analizy.

Czytaj więcej

foto

System bezpieczeństwa obiektu

System bezpieczeństwa obiektu (technika – ludzie – procedury) i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem.

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

foto

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088),.

foto

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.

finanse publiczne funkcja alokacyjna

Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie.

Więcej

Prewspółczynnik odliczenia VAT

Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT..

Więcej

finanse publiczne testy z odpowiedziami

Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania dodatkowo wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika.

Więcej

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu