Elementy uchwały budżetowej

Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych faktoringowych a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej.Dynamicznie rozwijający się rynek różnego rodzaju usług finansowych – leasingowych, faktoringowych, a także rozlicznych form kredytowania powoduje pojawianie się wielu problemów natury teoretycznej i praktycznej. Ich rozwiązywanie nie jest proste, zwłaszcza że w odmienny sposób tematykę poszczególnych źródeł finansowania zewnętrznego normują przepisy Kodeksu cywilnego, prawa podatkowego również przepisy prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości). Szczególnie trudnym zagadnieniem jest swoją drogą wybór w największym stopniu optymalnej na rzecz przedsiębiorcy formy finansowania, również pod względem finansowym w który sposób też podatkowym. Chcąc kompleksowo przedstawić problematykę związaną z opodatkowaniem, ujęciem w księgach rachunkowych również porównaniem kosztów i korzyści poszczególnych usług finansowych wydana została niniejsza publikacja, mająca udogodnić wybranie usługi w najwyższym stopniu optymalnej dla przedsiębiorcy z wielce wielu oferowanych na rynku finansowym. W poszczególnych rozdziałach poruszone pozostały kwestie dotyczące istoty i genezy leasingu, faktoringu, przedstawione zostały w największym stopniu popularne rodzaje leasingu i faktoringu także kredytów i pożyczek. W opracowaniu omówiono prawne i podatkowe aspekty tych umów, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie. Szereg przykładów i praktycznych rozwiązań zawierają rozdziały o zasadach ujmowania operacji leasingu, faktoringu i kredytu w księgach rachunkowych, zgodnie z zasadami prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości, w tym KSR nr Leasing, najem i dzierżawa. Osobny, rozległy rozdział poświęcony został szczegółowej, popartej przykładami liczbowymi analizie finansowej kredytu (pożyczki), leasingu i faktoringu. Ma on na celu wskazanie w najwyższym stopniu optymalnej, pod względem finansowym i podatkowym formy finansowania. Rozróżnienie płaszczyzny finansowej i podatkowej niesie ze sobą odmienne cele analizy.

Czytaj więcej

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

foto

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające

Zmiany w podatkach PIT także CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania innymi słowy przemiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088),.

foto

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo

Upadłość i kiedy wejdzie nowe prawo upadłościowe umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.

foto

Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich

Umowa - czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno dla deweloperów jako stron umów.

finanse publiczne funkcja alokacyjna

Rachunkowość i Podatki dla praktyków. Wzory formularzypp CFR Zaświadczenie o miejscu zamieszkania albo siedzibie na rzecz celów podatkowych (certyfikat rezydencji) pp CFR Zaświadczenie.

Więcej

finanse publiczne artykuły

Komentarz do przemian w podatkach na rok podzielona jest na kluczowe działy Zmiany VAT Zmiany w CITPIT Limity podatkowe w roku Przepisy legislacyjne SPIS TREŚCI A. KOMENTARZ DO ZMIAN.

Więcej

finanse publiczne testy z odpowiedziami

Wzory pism PODATKIpp Czynny żal pp Korekta zeznania dodatkowo wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku pp Odwołanie od decyzji organu podatkowego pp Pismo zawiadamiające Naczelnika.

Więcej

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu