Akcyza

foto

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem

Regulamin gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W publikacji całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych opłaty budżetowych.

Kategoria: Akcyza
Dodany: 2020-04-19
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu