Coaching

foto

Istota i potrzeba coachingowego stylu

Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Postępowanie o udzielenie zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami na rzecz środków elektronicznych.

Kategoria: Coaching
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu