Czas pracy

foto

Zobacz ile czasu pracy ma kierowca nowe rozporządzenie

Zobacz ile czasu pracy ma kierowca - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, jakie obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w obszarze sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji m.in. z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką wypada konstruować rozdzielnie na rzecz każdego pracownika - w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Do oryginalnych wymogów.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Treść procedur antymobbingowych W języku angielskim

Treść procedur antymobbingowych. W języku angielskim mob oznacza napadać na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, których celem jest wyrządzenie psychicznego i czasami fizycznego bólu. Nakierowany jest w wielu przypadkach na jedną osobę, niemniej jednak może również.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Delegacje podróże służbowe 2020 Diety w podróży służbowej

Delegacje podróże służbowe 2020 Diety w podróży służbowej zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania delegacji polskich i zagranicznych. W trakcie artykułu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jakim sposobem również rozbieżności w stosowaniu kodeksów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie informacji odnośnie do zasad krajowych i zagranicznych.

Kategoria: Czas pracy
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu