Doradca podatkowy

foto

Czy warto zostać doradcą podatkowym

Czy warto zostać doradcą podatkowym. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, które uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra poprawnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do uzyskiwania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie.

Kategoria: Doradca podatkowy
Dodany: 2020-01-18
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu