Finanse

foto

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały.

Kategoria: Finanse
Dodany: 2020-03-06
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Finanse publiczne w 2020 roku i funkcja alokacyjna i Napisanie

Finanse publiczne w 2020 roku i funkcja alokacyjna i Napisanie arkusza opartego rachunku przepływów pieniężnych. Autorem artykułu jest konsultant gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od ponad lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze na rzecz wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kategoria: Finanse
Dodany: 2020-02-18
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu