Gospodarka nieruchomościami

foto

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego. Artykuł www zawiera planowane zmiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania poprzez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej czyli którym stworzono.

Kategoria: Gospodarka nieruchomościami
Dodany: 2020-05-08
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu