Inne

foto

Umowa czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich

Umowa - czy umowa deweloperska jest obowiązkowa do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, na rzecz których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a zarówno dla deweloperów jako stron umów.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo powództwo wzajemne

Nowe prawo powództwo wzajemne w kwestiach o pogwałcenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny innymi słowy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny

czy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny innymi słowy wystarczy moduł w systemach klasy EZD? jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji

Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji pobytu cudzoziemców? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest przedtem ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnie prognozy finansowe jst

wieloletnie prognozy finansowe jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – identyfikacja i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Schematy ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych

Schematy ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wartości niematerialne i prawne Podstawą prawną uznawana

Wartości niematerialne i prawne. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne na rzecz jednostek zaliczanych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia

wieloletnia prognoza finansowa przedsięwzięcia to Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jaki druk

Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jaki druk i Zwolnienie ze składek ZUS na rzecz samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych firmom i zakładom pracy w największym stopniu dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, jak i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki powinno się spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule. Zwolnienie z opłacania składek ZUS? Pierwotnie pomoc.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu