Klasyfikacje

foto

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej przychodów. Celem artykułu jest powiększenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie rzeczowe ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych zysków i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, opłaty.

Kategoria: Klasyfikacje
Dodany: 2020-01-17
Komentarze: 5

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu