Nomenklatura scalona

foto

Zubrzycki Leksykon VAT Grupowanie

Zubrzycki Leksykon VAT. Grupowanie kosztów aktywności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest także reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione.

Kategoria: Nomenklatura scalona
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu