Opodatkowanie dochodów nieujawnionych


Leasing umowa leasingu opodatkowanie Artykuł Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne stanowi podsumowanie informacji odnośnie do umów leasingu z aspektu prawa cywilnego, podatkowego dodatkowo podstaw rachunkowości. Publikację wzbogacono licznymi przykładami zastosowania poszczególnych instytucji prawnych również tabelami mającymi usystematyzować zawartą w niej wiedzę. Przedstawiono w niej również wyniki badań statystycznych krajowych i międzynarodowych organizacji skupiających firmy leasingowe. W opracowaniu odrębny rozdział religijny został międzynarodowym aspektom umowy leasingu, ich oddziaływaniom na krajowe definicje leasingu także wzajemnemu przenikaniu się ustawodawstw państw europejskich i USA, a zarówno omówieniu takich zagadnień, jak: wybór prawa zgodnego także sposobów unikania podwójnego opodatkowania. W artykule dokładnie przedstawiono: - procedurę zawierania umów leasingu, - przypadki i skutki przedterminowego jej rozwiązania, - leasing konsumencki, - problematykę obniżenia kwoty należnego podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego w aspekcie kwalifikacji pojazdów, - różnice w definicjach leasingu na gruncie poszczególnych dziedzin prawa i ich skutki dla stron umowy. Wpis Umowy leasingu w Polsce - aspekty podatkowo-prawne pomaga poprawniej zrozumieć regulacje ustawowe umowy leasingu rozsiane po przeróżnych gałęziach prawa i aktach normatywnych. Wydanie II zostało wzbogacone wśród innymi poprzez dodanie omówienia regulacji dotyczących leasingu konsumenckiego oraz przedterminowego rozwiązania umowy, a także o dodatkowe wzory, wyjaśnienia i przykłady. Wpis zważa stan prawny na wrzesień roku, dodatkowo przedstawiono w niej zmiany kodeksów wchodzące w życie w latach -.

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu