Podatek PIT

foto

Regulamin i specyfikacja ZFŚS

Regulamin i specyfikacja ZFŚS w instytucjach kultury. Pracownicy służb finansowo-księgowych instytucji kultury na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być modele księgowe opisane w artykule o dokumentacji wewnętrznej instytucji kultury: Księgowania w instytucjach kultury. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienia ewidencji księgowej w instytucjach kultury w układzie poszczególnych.

Kategoria: Podatek PIT
Dodany: 2020-01-16
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu