Split payment

foto

Przekształcenia spółek Role i zadania

Przekształcenia spółek. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-02-11
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Uchwała połączeniowa spółek Zadania kierowników w

Uchwała połączeniowa spółek. Zadania kierowników w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności,.

Kategoria: Split payment
Dodany: 2020-01-29
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu