Środki trwałe

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne także zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo ilość rat do spłaty. Poznaj wszystkie możliwości.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Sankcje związane z naruszeniem

Sankcje związane z naruszeniem kodeksów dotyczących kas fiskalnych i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż poprzez net a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących:.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

likwidacja firmy a majątek trwały 2020

likwidacja firmy a majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałym. Proces.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Prowadzenie ewidencji środków trwałych także wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne również zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a podobnie pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo ilość rat do spłaty. Poznaj.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-20
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

jak usztywnić procedury kontroli zarządczej w obszarze ustalania

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku uprzednio nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-01-03
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Zakaz wystawiania faktur do paragonów i kasy fiskalne

Zakaz wystawiania faktur do paragonów i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do przemian w przepisach. Sprzedaż przez Internet a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2019-12-12
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu