Wspólnota mieszkaniowa

foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co do reguły będzie wnoszona.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa w tym miejscu

Zarządzanie i wspólnota mieszkaniowa w tym miejscu mieszkamy w Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych - czy to w wyniku powstawania nowych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin lub innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie zawartej później w formie aktu.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 Klauzula przeciw unikaniu